logo

Očkování proti infekční žloutence (hepatitis A)

Informace  o nemoci:

Žloutenka typu A je infekčním onemocněním, které se v posledních cca 30 letech v naší populaci vyskytovalo velmi vzácně. Naše populace je tudíž populací vnímavou ( zejména děti a lidé mladší 30ti let ) a zranitelnou. Zvýšený výskyt infekční žloutenky typu A v posledních měsících je tudíž důsledkem i tohoto faktu.  Infekční žloutenka typu A se šíří v populaci převážně kontaktem s nemocným tzv. případ od případu. Výsledkem tohoto šíření je dlouhodobé zhoršení epidemiologické situace, měsíce trvající zvýšené riziko onemocnění. Proto je důležité na očkování myslet dlouhodobě, nezapomenout na tuto účinnou prevenci onemocnění  infekční žloutenky typu A a očkování realizovat.

Pro úplnost:

Očkování se sestává z podání dvou dávek vakcíny v rozmezí cca 1 rok. Ochranný efekt nastupuje již po cca 14 dnech od podání první vakcíny.

Očkování proti chřipce:

Nastává podzimní období, které je každoročně sezonou očkování proti
chřipce. Nejvhodnější dobou pro očkování je konec měsíce září až polovina
měsíce listopadu, neboť absolvováním očkování v tomto období je očkovaný
připraven na sezonu respiračních onemocnění začínající často už v
předvánočním období.
        Očkování proti chřipce je očkováním sezonním, aplikuje se jedna dávka
vakcíny, jejíž složení je každý rok aktualizováno podle doporučení WHO.
Protože, na rozdíl od řady rozvinutých zemí, kde je očkování oblíbené a
rozšířené, existuje v naší populaci řada předsudků vůči očkování proti
chřipce, nebude na škodu připomenout současný pohled a doporučení.

        Složení očkovací látky je vždy voleno tak, aby chránilo před těmi typy a
subtypy chřipkových virů, jež představují v dané sezonně nějvětší
populační riziko.Očkováním získaná obranyschopnost je primárně namířena
proti těmto chřipkovým virům.
        Dalším důležitým efektem očkování je významné snížení rizika vzniku
druhotných bakteriálních infekcí (zejména pneumokokových), které
postihují sliznici dýchacích cest narušenou virovou chřipkovou infekcí.
Zdravotní důsledky těchto druhotných infekcí jsou často závažnější,než
vlastní chřipková infekce (např. těžký pneumokokový zápal plic).
        Dalším pozitivem očkování proti chřipce je postupné posílení
obranyschopnosti proti infekcím dýchacích cest,které bylo prokázáno u
lidí,kteří se pravidelně každou sezonu dávají očkovat. Takto nespecificky
posiluje očkování proti chřipce obranyschopnost i proti nechřipkovým
virům.Tento efekt se dostavuje po dvou až třech sezonách očkování.
        Význam sezónního očkování proti chřipce se významně zvyšuje v souvislodti
s předpokládaným postupným rozšířením chřipky pandemické, ke kterému u nás
pravděpodobně dojde právě v době  chřipkové sezóny. Předpokládá se , že
očkovaní sezonní vakcínou mohou být chráněni před komplikovaným a těžším
průběhem  pandemické chřipky.

        Dík výše uvedeným efektům přináší očkování prospěch lidem každého věku.

Lidé starší 60ti let.
        Sezonní očkování proti chřipce snižuje v této věkové skupině
pravděpodobnost hospitalizace v nemocnici (u starších lidí se v důsledku
onemocnění chřipkou častěji dostaví druhotné infekce, dochází ke zhoršení
jiných onemocnění jako je cukrovka, srdeční onemocnění apod.). U vážně
nemocných lidí očkování snižuje úmrtnost. Je tedy prevencí vážných
zdravotních komplikací.U této věkové kategorie se navíc doporučuje vždy po
5 letech doplnit očkování proti chřipce o očkování proti pneumokokovým
infekcím.

Lidé produktivního věku (cca 20 až 60 let).
        V této věkové skupině se v očkované populaci snižuje riziko pracovní
neschopnosti, zejména několik týdnů trvajících, jež jsou důsledkem
druhotných infekcí. Očkování má tak velmi významný ekonomický a sociální
efekt   (obavy ze ztráty zaměstnání kvůli častým PN, ztráta výdělku, u
zaměstnavatelů ztráty v provozu a placení prvních dnů PN).

Děti.
        V posledních letech se indikovaně očkují proti chřipce i děti. Předně je
doporučeno očkovat děti, které žijí ve společné domácnosti s prarodiči.
Děti totiž jsou velmi dobrým zdrojem chřipkové infekce právě pro
prarodiče. Druhou indikací je očkování dětí, jejichž případné opakované
onemocnění působí zaměstnaným rodičům problémy v zaměstnání.

        Z výže uvedeného je zřejmé, že sezonní očkování proti chřipce přináší
celou řadu výhod. Tyto výhody jsou násobeny faktem,že moderní chřipkové
vakcíny jsou velmi dobře snášeny a reakce po očkování se prakticky
neobjevují. Většina ZP přispívá na očkování z programů prevence.

Zpět